Steun ons en help Nederland vooruit

Goed onderwijs

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kans op gelijkheid en persoonlijke ontwikkelingen. Wij willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht zijn afkomst.

Goede zorg

Het is voor de gemeente en haar bewoners van belang dat duidelijke afspraken bestaan waar zij aan gehouden zijn wanneer er een beroep gedaan wordt op hulpverlening c.q. maatschappelijke ondersteuning.

Goed wonen

Een nieuw evenwicht bij het inrichten van de omgeving met ruimte voor groei, zorg voor groen, een hoogwaardig openbaar vervoer, breedband internet in de grijze gebieden en een gezonde en goed werkende woningmarkt.

Cultuur

D66-leider Alexander Pechtold: “Cultuur zet ons aan het denken, verruimt onze blik en verbindt ons met ons verleden en elkaar. Samen moeten we het waarneembare dat ons rest, het tastbare verleden, beschermen voor toekomstige generaties. Deels op de schouders van de politiek rust de taak het belang van kunst en cultuur voor de toekomst te benadrukken. Ons erfgoed laat zien wat ons in Nederland bindt en wat ons onderscheidt.”

Groen

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden en dorpen waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Nieuwe rol gemeente

De gemeente is van haar inwoners en wij vinden dan ook dat de grondhouding van de medewerkers van de gemeente dienstverlenend en oplossend moet zijn. Onze gemeente staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen.

Goed ondernemen

De gemeente heeft daarin een regisserende en stimulerende rol. Zij moet gunstige randvoorwaarden en een aantrekkelijk ondernemersklimaat scheppen en een goede dienstverlening voor ondernemers bieden.