Steun ons en help Nederland vooruit

Woningmarkt

D66 is voorstander van een goed op de vraag afgestemd woningaanbod. Zo zullen er voldoende woningen moeten zijn voor starters zowel, voor eenpersoonshuishoudens als voor gezinnen. Voor de laatste categorie zal er ook aanbod moeten zijn voor doorgroei als de situatie van de samenstelling van het gezin verandert. Een bijzondere taak ligt hier voor de woningbouwcoöperaties in de huursector maar zeker ook voor de gemeente met het aanbieden van betaalbare koopwoningen in samenspraak met ontwikkelaars.

De samenstelling van de bevolking in De Fryske Marren zal in de komende jaren veranderen. We kunnen niet inschatten wat de gevolgen zijn voor de huizenmarkt als vliegveld Lelystad er komt en groeit zoals voorspeld. Dat ouderen vertrekken uit het westen naar meer rustige omgevingen is een kans voor onze gemeente, maar dan moeten de voorzieningen wel up-to-date zijn. Zowel de huur- als de koopwoningen zullen levensbestendig en duurzaam moeten zijn en daar ligt nog een grote taak voor zowel de coöperaties, gemeentes, ontwikkelaars en provincie.

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2019