Steun ons en help Nederland vooruit

Vrijwilligers

Op alle vlakken van cultuur zijn heel veel vrijwilligers nodig om cultuur levendig te houden in onze gemeente. Een voorbeeld hiervan in Lemmer is de Hege Fonnen. De Hege Fonnen biedt een podium aan vele amateurverenigingen in onze gemeente. Lokale toneelverenigingen, muziekverenigingen, cabaretgezelschappen, enz. en trekken hier regelmatig volle zalen mee.

Er is op aandringen van de toenmalige gemeente Lemsterland, de stichting Cultuurbevordering opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel het aanbod in de theaterzaal te coördineren en aan te vullen zodat een evenwichtig programma aan podiumkunsten wordt aangeboden. Dankzij de belangloze inzet van het bestuur en vele vrijwilliger van deze stichting lukt het nog steeds om de slogan waar te maken Theater op `e Lemmer`: moai en tichtbij.

In de loop der jaren heeft de stichting enige reserves kunnen opbouwen, waardoor de laatste jaren ook zonder gemeentelijke subsidie gewerkt kon worden. Bij het uitblijven van subsidie zal de stichting op enig moment helaas haar activiteiten moeten stoppen en het mandaat teruggeven aan de gemeente.

D66 wil het cultuurbeleid van de gemeente evalueren. En ziet hierin een rol voor het Cultuurplein. Het cultuurplein De Fryske Marren behartigt de belangen van het hele culturele veld in de gemeente.

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2019