Steun ons en help Nederland vooruit

Omgevingswet

Zeker daar waar het gaat om de inrichting van de omgeving, zoals de invoering van de nieuwe omgevingswet krijgen inwoners direct te maken met de politieke keuzes. D66 wil een gemeente die in dit soort gevallen dat haar beleid ontwikkeld wordt in samenspraak met bewoners.

Het meer participeren van inwoners vraagt een nieuwe rol van gemeenteraad, college en ambtenaar. D66 gaat hier graag mee aan de slag!

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2019