Steun ons en help Nederland vooruit

Omgaan met krimp

Kleine scholen kunnen te maken krijgen met dreiging om te moeten sluiten. Wij willen dat ervan onderaf samen met ouders en scholen wordt gekeken waar kansen liggen.

Om scholen in de dorpen te behouden willen wij initiatieven stimuleren bij samenwerkingen/fusies van openbaar onderwijs met bijzondere scholen.

Scholen zijn een centraal ontmoetingspunt in wijken en dorpen. Juist bij scholen kunnen we, ook in krimpgebieden, voorzieningen samenvoegen zodat deze voor iedereen goed bereikbaar zijn. D66 ziet hier een kans voor multifunctionele scholen waarbij inwoners een rol spelen bij de invulling hiervan.

Ruimte creëren om te experimenteren in krimpgebieden met andere onderwijsvormen. Een voorbeeld hiervan kan zijn de onderbouwgroepen samen laten werken met kinderopvang en kleuterschool om zo de kinderen tot 8 jaar in het dorp te laten blijven.

Wanneer de kwaliteit gewaarborgd kan blijven door inzet van ondersteuning van klassenassistenten, kijken naar de mogelijkheden om kleine scholen open te houden. Bij sluiten van scholen moeten er mogelijkheden komen voor het inzetten van leerlingenvervoer.

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2019