Steun ons en help Nederland vooruit

Meertaligheid

Fryslân is uniek in Nederland met haar eigen officiële landstaal. Dit draagt bij aan de rijke cultuur binnen Fryslân. Recente ontwikkelingen laten zien dat meertaligheid en meertalig opvoeden ook veel kansen bieden. D66 wil meertaligheid, waaronder het Fries, blijven stimuleren en bevorderen. Het Fries is als communicatiemogelijkheid tussen de gemeente en inwoners steeds vanzelfsprekender. Dit is een positieve ontwikkeling die D66 ondersteunt. D66 wil streven naar tweetaligheid waarmee Nederlandstalige en Friestalige burgers bediend worden.

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2019