Steun ons en help Nederland vooruit

Maatwerk

De gemeente krijgt meer taken en naar verhouding minder geld om die taken uit te voeren. De gemeente moet een beweging maken van een regelende gemeente naar een compacte, faciliterende gemeente die samenwerkt met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De (kwaliteit van) digitale bereikbaarheid, digitale producten en digitale diensten is daarbij cruciaal.

D66 vindt dat dienstverlening inhoudt dat de gemeente zoveel mogelijk zaken dicht bij de inwoners organiseert. Maatwerk dus. Dat houdt onder andere in dat de gemeente aangepaste service moet kunnen leveren als de omstandigheden van inwoners dat vragen.

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2019