Steun ons en help Nederland vooruit

Laaggeletterdheid

Van al de volwassenen in Fryslân heeft 13% moeite met lezen en schrijven, landelijk is dit percentage 10%. Laaggeletterdheid zet mensen op grote achterstand. D66 wil dat de gemeente meer gaat samenwerken met bedrijven, consultatiebureaus en huisartsen om laaggeletterdheid te signaleren en bespreekbaar te maken. Door het aanbieden van trainingen en informatiemateriaal in pictogrammen en geluid. Speciale aandacht moet ook uitgaan aan digitale laaggeletterdheid en het voorkomen van stigmatisering. De toenemende digitalisering van diensten maakt dat het participeren niet voor iedereen meer zelfsprekend is. We moeten een manier zien te vinden om deze achterstand in te lopen en iedereen ook digitaal vaardig te maken. Daar waar dit niet mogelijk blijkt zullen er aanpassingen moeten blijven om het voor mensen mogelijk te maken om bij de samenleving betrokken te blijven.

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2019