Steun ons en help Nederland vooruit

Kieslijst

Kies aan wie jij jouw stem geeft

Jeannet Speelman

Jeannet Speelman

Joure. Leerlingcoördinator en Docent. Ik wil mij inzetten voor een rijke schooldag. Elk kind verdient een gelijke kans om mee te doen aan sport, cultuur of muziek.

Henk Koops

Henk Koops

Nijemirdum. Ondernemer. Ik wil de inwoners van onze gemeente ondersteunen bij de noodzakelijke veranderingen op het gebied van wonen, landbouw en klimaat.

Annemiek Vonk

Annemiek Vonk

Nijehaske. Coordinator.

Jeen Postma

Jeen Postma

Lemmer. Docent en Ondernemer. Ik zet mij in voor het stimuleren van bewustwording bij onze jeugd (en volwassenen) op het gebied van kringlopen in energie, water en voedsel.

Kelly Blum

Kelly Blum

Student. Ik wil dat er meer betaalbare woningen voor starters komen en dat we de klimaatverandering tegen proberen te gaan zonder hoge kosten voor de burger.

Theo de Vries

Theo de Vries

Projectleider. Ik vind het belangrijk dat in onze gemeente woningen worden verduurzaamd en opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd.

Maaike Linde

Maaike Linde

Balk. Ondernemer. Ik wil ons unieke landschap beschermen, zodat inwoners en toeristen ook in de toekomst van onze natuur kunnen blijven genieten.

Menzo Noorman

Menzo Noorman

Lemmer. MfN-registermediator. Voor respect voor je medemens, ook als de meningen verschillen.

Ursi Frehner

Ursi Frehner

Bantega. Yogadocent en Ondernemer. Er is géén PLANeet B. Daarom zet ik mij al jaren in voor schone energie, zoals bij de lokale energiecoöperatie in de Tjeukemeerdorpen.

Govert Krantz

Govert Krantz

Oudehaske. Gepensioneerd. Ik wil boeren helpen de omslag te maken naar kringlooplandbouw. Zodat ze een goed verdienmodel hebben voor de lange termijn.

Arjen Esser

Arjen Esser

Joure. Ondernemer. Ik wil dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. En ga voor levendige dorpskernen met voldoende faciliteiten.