Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Ontmoet onze bestuursleden

Govert Krantz

Govert Krantz

Gepensioneerd. Ik wil boeren helpen de omslag te maken naar kringlooplandbouw. Zodat ze een goed verdienmodel hebben voor de lange termijn.

Kelly Blum

Kelly Blum

Student. Ik wil dat er meer betaalbare woningen voor starters komen en dat we de klimaatverandering tegen proberen te gaan zonder hoge kosten voor de burger.

Theo de Vries

Theo de Vries

Projectleider. Ik vind het belangrijk dat in onze gemeente woningen worden verduurzaamd en opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd.

Tiede Boersma

Tiede Boersma

Belastingadviseur. Ik ben eigenlijk wel een beetje een apolitiek mens. Toch wil ik ook wat betekenen voor de wereld, Nederland, Friesland en De Fryske Marren en dat wellicht in omgekeerde vorm. Ik hou van alle mensen, ook en vooral als ze geheel anders zijn of denken dan ikzelf. Het groene wat D66 in zijn logo heeft en intussen ook uitdraagt in de betekenis natuur, gaf, naast het liberalisme, in het verleden de doorslag om lid te worden.

Annemieke Zwart

Annemieke Zwart

Onderwijs adviseur en nascholing docent. Kinderen en jongeren maken de toekomst. Ik vind het belangrijk dat onderwijs in onze gemeente werk maakt van de Unesco pijlers en zo het evenwicht tussen 'leren weten, leren doen, leren samenleven en leren zijn' bewaakt. Dat geeft de meeste kans op een mooie toekomst en duurzaamheid in alles waar wij voor staan.