Steun ons en help Nederland vooruit

Contact

Steun ons!

Fractie D66 De Fryske Marren

Lid Commissie Bestuur

Jeannet Speelman Drees, 06-12890601, j.speelman.d66@defryksemarren.nl

Lid Commissie Ruimte

Annemiek Vonk, Nijehaske, 06-51568141, a.vonk.d66@defryskemarren.nl

Lid Commissie Samenleving

Jeen Postma, Lemmer,  j.postma.d66@defryskemarren.nl

Steunfractie leden:

Jan de Boer, Lemmer – bestuur en veiligheid
Eric Duffels, Sintnicolaasga – samenleving

 

Bestuur – afdeling D66 De Fryske Marren

p/a De Hege Boulen 37, 8566 JB Nijemirdum.

Voorzitter

Henk Koops, Nijemirdum, 06-21866161, hkoops@compano.nl

Secretaris
Penningmeester

 

Fractievergaderingen

De fractie vergadert de maandag de week voorafgaande aan de commissievergaderingen en elke maandag voor de raadsvergadering. Alle fractievergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom. Data zie agenda

Wanneer u ons wilt laten weten wat voor u van belang is in de komende jaren binnen de gemeente of wanneer u specifieke aandachtspunten naar voren wilt brengen vernemen wij dat graag.
Wilt u inspreken in de fractie dan verzoeken wij u contact op te nemen met Jeannet Speelman Drees, 06-12890601, j.speelman.d66@defryskemarren.nl .

We nodigen een ieder van harte uit om met ons de dialoog aan te gaan over de lokale politiek en de relevante onderwerpen die u bezighouden.

Meer in het bijzonder nodigen we u ook uit om actief mee te gaan doen binnen de afdeling D66 De Fryske Marren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018