Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 februari 2022

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Op de ledenvergadering van 8 februari j.l. hebben we het verkiezingsprogramma met elkaar vastgesteld. Alle ingediende amendementen zijn bediscusieerd en vervolgens in stemming gebracht. Sommige amendementen zijn unaniem overgenomen en anderen met overgrote meerderheid. Met speciale dank aan onze lijsttrekker Jeannet Speelman, de overige leden van de verkiezingsprogrammacommissie, de fractie en alle anderen die meegeholpen hebben. Je kunt het verkiezingsprogramma hier lezen