Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 mei 2020

D66 mist ambitie in de Regionale Energie Strategie

Energietransitie D66 De Fryske Marren

In de Regionale Energie Strategie, of RES, is Nederland opgedeeld in dertig regio’s. De Fryske Marren vormt samen met de andere achttien Friese gemeenten, de provincie, Wetterskip de regio Fryslân. De regio werkt samen aan het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Per 2030 moet de uitstoot van CO2 met 49% worden verminderd ten opzichte van de uitstoot, dertig jaar geleden, in 1990. Door meer energie duurzaam op te wekken en minder energie te verbruiken wil men dit bereiken. Ook in onze gemeente zijn er oplossingen en bijdragen nodig om te komen tot een duurzaam Nederland.

De fractie is blij dat de RES-regio Fryslân met een op het oog serieus bod komt van 2,31TWH.

Het is een serieus bod, niet komend vanuit ambitie maar uit een optelsom van de reeds bestaande en vergunde projecten. Jammer. Het is een reëel bod, dat wel, maar zonder echte ambitie.

Gelukkig lazen wij op de website van onze gemeente het volgende:

Het opstellen van extra ambities willen wij als gemeente pas doen nadat inwoners en organisaties daar met elkaar over gesproken hebben.”

Extra ambities. Dat doet ons groene hart sneller kloppen.

Laat het creëren van ambities, onze ambities, de eerstvolgende stap zijn die wij samen met onze inwoners gaan maken. Participatie is namelijk een niet eenvoudig en zeer belangrijk onderdeel.

De inmiddels uitgezette vragenlijst kies voor Jelte is een eerste stap op nog een lange weg te gaan.

Samen met onze inwoners de mogelijkheden verkennen voor het realiseren van groene(re) mogelijkheden in hun eigen woonomgeving.  Uiteraard hebben wij begrip voor de onmogelijkheden, die het coronavirus nu met zich meebrengt, om dit energiek met elkaar te bespreken.

Zonne-energie

Een herziening van het sinnefjildenbeleid voor onze gemeente is in de maak.

De ruimte waar wel en niet zonnevelden toe te staan houdt ons bezig. Is het mogelijk om eerst de daken vol te leggen, en pas daarna naar de mogelijkheden op land te kijken?

Laat duidelijk zijn dat het IJsselmeer wat ons betreft niet vol komt te liggen met drijvende zonnepanelen. Oplossingen om de doelstellingen te halen moeten niet ten koste gaan van natuur.

Zorgen

De ambitie om meer zonne-energie op te wekken, brengt ook zorgen met zich mee. Het net heeft extra capaciteit nodig. De netbeheerder Liander ziet het stroomnet vollopen, vooral voor de teruglevering van energie. De netbeheerder zegt een grote onbalans te zien tussen wind- en zonnestroom.

De vraag is nu hoe om te gaan met toekomstige projecten in onze gemeente. In het aanvraagproces zien wij een rol voor de wethouder, een korte afstemming met de netbeheerder. Kan het voorgenomen project aangesloten worden? Is er capaciteit beschikbaar? Vragen waarop het antwoord misschien niet altijd positief kan zijn, maar wel tot duidelijkheid bij aanvragers leidt.

Koppelkansen

In het concept bod wordt gesproken over koppelkansen. Denken in kansen en mogelijkheden. Super.

Autogebruik verminderen door o.a. de ontsluiting per openbaar vervoer te verbeteren. Hopelijk vergroot de RES de kansen op de Lelylijn.

Vanuit het college klonken waarschuwingen voor wat betreft het behalen van de eerder gestelde ambities op het gebied van duurzaamheid.  Wij waarderen de openheid en eerlijkheid, echter wil D66 zich er niet zomaar neerleggen dat onze ambities niet gehaald gaan worden. Op naar een groene en schone toekomst!