Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 mei 2020

Meer ruimte voor terrassen

De zon schijnt, het bier en de rosé staan koud, alleen de terrassen leeg. Een pijnlijk gezicht.

Geen muziek, geen gezelligheid op straat, het is stil.

Na weken van stilte lijkt er weer enige ruimte te komen om het maatschappelijk en economisch leven weer voorzichtig op te gaan starten. De wens van veel inwoners en horeca is om elkaar weer te kunnen ontmoeten op één van de vele normaal zo gezellige terrassen. Om dit mogelijk te maken zou het fijn zijn dat er meer ruimte zou komen, ruimte in regels en ruimte voor terrassen.

De horeca in het land en in onze gemeente mag per 1 juni met behoud van de inmiddels beroemde anderhalve meter weer open. Een behoorlijke uitdaging om dit verantwoord en veilig te organiseren, voor bezoekers en personeel. In het nieuws hebben wij tal van creatieve oplossingen gezien, en er wordt nog dapper gezocht naar oplossingen. Voor de ondernemers is het klip en klaar, minder tafels is minder omzet. Vandaar ook dat men snakt naar ruimte, ruimte om binnen de regelgeving te ondernemen. Graag zouden wij als fractie zien dat de gemeente De Fryske Marren actief en vooruitstrevend meewerkt om de ruimte op de regels om nu even wat meer mogelijk te maken zoekt. Denken in mogelijkheden om de ondernemers de helpende hand te bieden.

Gezien de druk en de verantwoordelijkheden die Corona nu op u als college legt, wilden wij gisteravond met de door ons mede-ingediende motie het college van harte oproepen om samen met de horecaondernemers in onze gemeente na te denken over de zo gewenste ruimte. Zodat wij elkaar hopelijk snel en veilig kunnen ontmoeten op één van de mooie terrassen in onze gemeente.