Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 maart 2019

Schriftelijke vragen over gebruik bestrijdingsmiddelen lelieteelt

De fractie van D66 vraagt bij het college van B&W aandacht voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de lelieteelt, in de kennis dat meer dan tweehonderd hectare in De Fryske Marren bestemd is tuinbouw open grond bloembollen en -knollen.

Onze fractie maakt zich zorgen over de groei van deze bollen- en lelieteelt en het gebruik daarbij van bestrijdingsmiddelen in onze gemeente.

Vragen:

  1. Heeft college kennisgenomen van de aandacht in de Trouw, Dagblad van het Noorden, in de uitzending van Zembla en Nieuwsuur, rondom het gebruik van bestrijdingsmiddelen?[1]
  2. Is het college op de hoogte van de geldende regels omtrent het gebruik van bestrijdingsmiddelen ten behoeve van de bollen- en lelieteelt?
  3. Is het college op de hoogte hoeveel en welke bestrijdingsmiddelen er worden gebruikt bij lelieteelt per hectare per kalenderjaar?
  4. Is het college bereid om onderzoek te laten doen naar de gevolgen van het gebruik van de bestrijdingsmiddelen voor de bodem en de oppervlakte? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college van mening dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen ertoe kan leiden om zogeheten spuitvrije zones in te stellen tussen de lelievelden en omwonenden om zo de gevolgen voor de omwonenden te reduceren?
  6. Welke mogelijkheden ziet het college om maatregelen te treffen om de risico’s omtrent het gebruik van de bestrijdingsmiddelen te reduceren?

 

[1]https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/omwonenden-bollenvelden-hoger-blootgesteld-aan-bestrijdingsmiddelen

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2274851-omwonenden-lelievelden-vinden-gifstoffen-in-bodem.html

https://www.trouw.nl/groen/drentse-burgers-meten-landbouwgif-in-bodem-en-vinden-57-middelen~a3c65540/

https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-We-laten-ons-niet-meer-vergiftigen-24245629.html